ban dalej

Zbiórka 2021

VIII Kwesta Kłodawska odbywała się w dniach 30 i 31 października oraz 1 listopada 2021 r. Poprzednia zbiórka w 2020 roku, ze względu na zagrożenie Covid-em była przeprowadzona tylko zdalnie i w kilku sklepach. W tym roku powróciliśmy do tradycyjnego kwestowania przed cmentarzem parafialnym, ale w warunkach reżimu sanitarnego. We wszystkie dni zbiórki pogoda wyjątkowo dopisała – bezwietrzna, słoneczna i ciepła aura sprzyjała kwestującym.

Zebrana kwota 16 909,41 zł i 2 euro, 20 eurocentów i 1 cent amerykański to rekordowy wynik w dotychczasowej historii naszego kwestowania. Tegorocznej kweście towarzyszyły kłodawskie publikacje. W tym roku, ze względu na zeszłoroczną zdalną kwestę, były aż 4 nowe tytuły: „Obrazki z dawnej Kłodawy” Grażyny Niewiarowskiej (2 części), „Pełni nadziei i męstwa. Pułkownik Byszewski oraz inni uczestnicy powstania listopadowego z Ziemi Kłodawskiej” pod redakcją Ryszarda Jałoszyńskiego, „Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921” – katalog z ubiegłorocznej wystawy. Dostępne były również starsze publikacje „Walka i praca” autorstwa Ryszarda Jałoszyńskiego o rodzie Błędowskich – ziemianach związanych z Krzewatą i Pomarzanami, „Życie pracą wypełnione – Saturnin Czerniewicz 1890-1961”. Książeczki pełniły rolę „cegiełek”, bardzo chętnie były przyjmowane przez darczyńców.

więcej

Tablice upamiętniające mieszkańców gminy Kłodawa

tablice 1

Towarzystwo Samorządowe kontynuuje projekt "Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej". Wystawa zorganizowana w 2020 roku od sierpnia do października, przybliżyła 28 sylwetek uczestników wojny z Kłodawy i bliskiej okolicy. TS w dalszym ciągu zabiega o pozyskanie nowych informacji o kolejnych bohaterach tej wojny. Pokłosiem wystawy są tablice upamiętniające tych bohaterów. Z inicjatywą przygotowania pamiątkowych kart biograficznych wystąpił Ireneusz Niewiarowski,

więcej

Ks. Józefat Jan Domagała (1902-1972), więzień Dachau, proboszcz kłodawski w latach 1960-1972

Józefat Domagała urodził się 27 września 1902 roku w Morsku, pow. Zawiercie. W latach 1923-1931 uczęszczał do Niższego i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1931 roku z rąk biskupa Karola Radońskiego. Przed wojną pracował jako wikariusz w parafiach: Dobrzec, Błaszki, Kleczew, Lubraniec i Kowal. Wojna zastała go w Kowalu, gdzie w 1940 zastąpił zmarłego proboszcza parafii i został mianowany tymczasowym administratorem tej parafii.

więcej

Zygmunt Maciej Zwoliński (1902-1940) policjant, zamordowany w Twerze w 1940 r.

Zygmunt Zwoliński, syn Andrzeja, gospodarza z Kłodawy i Marianny z Janowskich, urodził się 10 lutego 1902 roku w Kłodawie. Na chrzcie świętym odbytym dzień po narodzinach w kościele parafialnym w Kłodawie otrzymał imiona Zygmunt Maciej, a jego chrzestnymi zostali: Maciej Ochendalski i Sabina Szatkowska.
Zygmunt w latach 30-tych XX w. pełnił służbę w Zamościu, był starszym posterunkowym. Został zamordowany w Twerze w kwietniu 1940 roku, pochowany na cmentarzu wojennym w Miednoje. Został mianowany pośmiertnie w 2007 roku na stopień Aspiranta Policji Państwowej.

więcej

Ks. Teofil Euzebiusz Choynowski (1880-1941), proboszcz kłodawski w latach 1925-1941

Teofil Choynowski urodził się 4 grudnia 1884 roku w Babiaku, syn Stanisława Bogdana i Natalii z Kisielskich.. Mieszkał w Kole i Turku, w 1900 roku ukończył Gimnazjum Filologiczne w Kaliszu i w tym samym roku wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 marca 1904 roku. Jako wikariusz pracował m. in.: w Błoniu, Białej, Łowiczu, Warszawie (parafia św. Andrzeja), Oleksin, Dąbie.

więcej