ban dalej

Doktorostwo Helena i Adam MYSŁOWSCY

Adam Mysłowski urodził się 30 listopada 1847 roku w majątku Osmolice. Osmolice w XIX wieku należały do rodziny hrabiów Stadnickich, którzy władali nimi do 1944 roku. Akt urodzenia został sporządzony 4 grudnia 1847 roku w parafii Zemborzyce. Narodziny dziecka zgłosili: ojciec dziecka – Józef Mysłowski, lat 39, rządca dóbr Osmolice oraz Wojciech Wodzeński – wójt Krężnicy Jarej i Szczepan Wadowski. Matką dziecka była Marianna z Celińskich, lat 33. Dziecku na chrzcie nadano imiona Adam, Jędrzej . Jego chrzestnymi zostali Wojciech Wodzeński i Marianna (prawdopodobnie)Szweniewicz.

więcej

Zaborowscy – właściciele majątku Rgielew

Aleksander Walenty Zaborowski urodził się 26 lutego 1850 roku r. w parafii Sobota w powiecie łowickim. Ojciec Stanisław był właścicielem dóbr Zakrzew, matka Walentyna z Ujazdowskich. Chrzestnymi dziecka byli: ks. Ludwik Gruszecki – kanonik łowicki i lubelski, proboszcz Soboty i Józefa Ujazdowska – babka dziecka.

więcej

Renowacja grobu Doktorostwa Mysłowskich

W czerwcu 2017r. wykonano renowację grobu rodziny Mysłowskich (Adam Mysłowski +1912), w grobowcu spoczywa także ks. Józefat Domagała (+1972). Na grobowcu są umieszczone tablice upamiętniające księży: ks. Teofila Choynowskiego (+1941) i ks. Tadeusza Gabryelskiego (+1942) zamordowanych w Dachau, ks. Walentego Alberskiego (+1892).

więcej