Jan Grzegorzewicz (1926-2018)- historyk, regionalista, nauczyciel.

Jan Grzegorzewicz urodził się urodził się 13 października 1926 roku w Czeszewie, pow. wągrowiecki. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Czeszewie.  Młody Jan dorastał w atmosferze tradycji narodowowyzwoleńczych, pracy organicznej, pracowitości i solidności.
W okresie okupacji pracował jako robotnik u rolników niemieckich i przy budowie umocnień przyfrontowych.
Maturę zdał w 1950 r. w Liceum Pedagogicznym w Rogoźnie Wielkopolskim. Pracę zawodową jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 35 w Poznaniu rozpoczął w 1950 roku, ale jako młody nauczyciel dostał zgodę władz na podjęcie studiów.  W latach 1950-55 studiował historię na Uniwersytecie Poznańskim. W czasie studiów pracował w niepełnym wymiarze godzin w Technikum Gastronomicznym w Poznaniu.

Do Kłodawy trafił z nakazu pracy w 1955 r. Od 1 września 1955 r. rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Kłodawie. W szkole tej pełnił następujące stanowiska: nauczyciela historii, zastępcy dyrektora (1956-65) i dyrektora (1970-74).
W latach 1967-70 i 1974-91 pracował w Szkole Podstawowej nr 2 na stanowiskach: kierownika szkoły, gminnego dyrektora szkół i dyrektora szkoły. Na emeryturę przeszedł z dniem 1 września 1991 roku. Będąc na emeryturze pracował w Zespole Szkół Zawodowych w Kłodawie w niepełnym wymiarze godzin. Łącznie w zawodzie nauczycielskim przepracował 45 lat. Był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego i wieloletnim radnym Kłodawy.
 Uczył i wychowywał wiele pokoleń kłodawian, swoją pasją zarażał uczniów.  Do programu nauczania historii wprowadził wiadomości o regionie, organizował wycieczki, które służyły poszerzaniu wiedzy o regionie. W kłodawskich szkołach pozostawił po sobie bogato wyposażone w eksponaty pracownie historyczne.
Jego pasja do historii i dokumentowania pojawiła się wcześnie, już w szkole średniej w Liceum w Rogoźnie Wielkopolskim poszukiwał materialnych śladów przeszłości regionu, w którym mieszkał.  W poszukiwania śladów historii angażował swoich uczniów. Sam skrupulatnie notował wspomnienia klodawian, przeszukiwał biblioteki i archiwa. Już w 1960 r. zorganizował w holu kłodawskiego kina wystawę „Historia dawnej i współczesnej Kłodawy”.  Zgromadził setki okazów, eksponatów, fotografii. W dorobku posiada wiele szerszych opracowań i artykułów w lokalnej prasie.  Opracował 8-tomową „Kronikę Kłodawy”
Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej,  Odznaka Przyjaciel Dziecka, Krzyż za zasługi dla ZHP, „Zasłużony dla miasta i gminy Kłodawa”
Jan Grzegorzewicz ożenił się w 1962 r. z Janiną Kantorską (1936-2006), wspólnie wychowali dwoje dzieci: syna Jacka i córkę Ewę.
Zmarł 25 stycznia 2018 r.

Źródło:  Kronika Kłodawy, artykuł „Kłodawski dokumentalista” – Jan Socha (Przegląd Kolski, 11 czerwca 2000 r.)

grzegorzewicz