Leopold Płaczkiewicz (1839-1918), powstaniec styczniowy

Leopold Płaczkiewicz, syn Karola Franciszka, szewca i Kunegundy z Brochowskich alias Grochowskiej urodził się 12 listopada 1839 roku w Brdowie. Chrzestnymi jego zostali : Stanisław Łopatkiewicz i Katarzyna Klimkiewiczowa. 

 

W czasie powstania był kurierem. 
Jego pierwsza żona, 22-letnia Marianna z Kaczmarkowskich, córka Wawrzyna i Katarzyny poślubiona w 1872 roku w Mąkoszynie, gmina Wierzbinek, wkrótce zmarła.
Już po roku, w 1873 roku wdowiec Leopold ożenił się powtórnie z Anielą Tomaszewską, panną z Kłodawy, córką Rocha i Marianny z Rogalińskich i odtąd mieszkał w Kłodawie.

Dzieci Leopolda i Anieli:
Janina (Zmysłowska) w Płocku zamieszkała,
Maria (Wasiak) 1879-1952 – syn doktor, pochowani w Kłodawie.
Stefania (Ochendalska), z mężem prowadzili wyszynk w rynku.
Kazimiera (Piotrowska)– żona organisty Ignacego Piotrowskiego
Leon – lekarz
Józef prowadził skład apteczny w Dąbiu.
Aniela Płaczkiewicz zmarła 2 sierpnia 1906 roku, Leopold 1 września 1918 r. i są pochowani na kłodawskim cmentarzu.

LPlaczkiewicz