Ferdynand Niesiołowski h. Korzbok (1806-1881)

Kapitan 5 pułku piechoty liniowej w powstaniu listopadowym, zesłaniec Sybiru, ziemianin.

Syn Mateusza. dziedzica dóbr ziemskich Jastrzębia i Marianny z Piaskowskich urodził się w 1806 r. w Jastrzębi, w powiecie gostynińskim.
Ferdynand Niesiołowski był uczestnikiem powstania listopadowego, kapitanem w 5 pułku piechoty Królestwa Kongresowego. Pułk został utworzony w 1815 r. Podczas powstania listopadowego brał udział m.in. w bitwie pod Stoczkiem 14 lutego 1831 r., Grochowem 20 lutego 1831 r. oraz Iganiami 10 kwietnia 1831 r.

Ferdynand ożenił się z Katarzyną Cecylią Krzykowską h. Junosza, ślub odbył się w Krośniewicach 12 czerwca 1834 r. Niesiołowscy osiedli się w Straszkowie k. Kłodawy ok. 1840 roku i mieli pięcioro dzieci. Dwóch synów Tymoteusz Marek oraz Konrad Marceli brali udział w powstaniu styczniowym.
Sam Ferdynand również gorliwie sprzyjał powstaniu styczniowemu za co został wywieziony na Sybir do Krasnojarska. Fakt sprzyjania powstaniu potwierdza jedno z zachowanych źródeł: raport ówczesnego burmistrza Kłodawy Chorzelskiego do zaborczej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Raport opisuje antycarską demonstrację w Kłodawie w dniach 8-9 kwietnia 1861 r., której przewodził Ferdynand Niesiołowski.
Ferdynand zmarł 14 grudnia 1881 r. w majątku w Straszkowie. Jest pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Kłodawie.

 

W kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie znajduje się epitafium poświęcone Ferdynandowi:
„Ś.P.
FERDYNAND NIESIOŁOWSKI
WŁAŚCICIEL DÓBR STRASZKÓW
KAPITAN B.: WOJSK POLSKICH
UR. 1806 R.
ZM. 14 GRUDNIA 1881 R.
PAMIĄTKĘ TĘ ŻONA I DZIECI
NAJLEPSZEMU
OJCU I MĘŻOWI KŁADĄ
PROSZĄC O WESTCHNIENIE
DO BOGA”

 

Ferdynand Niesiołowski sylwetka