Mieczysław Łoziński (1925-2009) – nauczyciel, żołnierz

Mieczysław Łoziński urodził się 25 stycznia 1925 r. we wsi Horodyszcze (obecnie Mirnoje) w okolicach Żytomierza na Ukrainie, na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Zamieszkiwał tam przez 19 lat. W tym czasie ukończył dziewięć klas dziesięcioletniej radzieckiej szkoły średniej. Naukę odbywał w języku ukraińskim. Był naocznym świadkiem i ofiarą stalinowskiego terroru w latach 30-tych, także ludobójstwa dokonanego na Polakach w latach 1937-1938.

więcej

Stefan Lewandowski (1905-1942) we wspomnieniach wnuka Ryszarda

„CZŁOWIECZY LOS NIE JEST BAJKĄ, JEST ZWYCZAJNYM SZARYM DNIEM”…

I każdy kolejny dzień, był podobny do poprzedniego, ale nie ten, w którym hitlerowskie Niemcy nikczemnie napadły na naszą Ojczyznę. W obronie przed najeźdźcą niemały wkład mieli również Kłodawiacy. Jednym z wielu żołnierzy był Stefan Lewandowski ur. 1905r, pochodzący z ulicy Polnej. Wstąpił do 17 pułku piechoty , który w kampanii wrześniowej 1939 r. miał za zadanie obrony linii Dunajca.

więcej

Helena Michalakówna (1896–1987) nauczycielka, działaczka harcerska

Urodziła się 11 października 1896 r. w Krzykosach w rodzinie rzemieślnika wiejskiego. W 1901 r. rodzina przeprowadziła się do Kłodawy, gdzie Helena ukończyła szkolę elementarną. W dalszym kształceniu dopomógł jej zamożny stryj. Opłacał naukę w czteroletnim Prywatnym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim Walentyny Strumfówny w Warszawie. Dyplom seminaryjny uzyskała w 1921 r. Podczas pobytu w Warszawie ukończyła również roczny kurs muzyczny oraz kurs introligator¬ski w Warszawskiej Szkole Rękodzielniczej. W 1918 r. w Warszawie wstąpiła do harcerstwa, z którym związała się na całe życie.

więcej

Stanisław Markowski (1918-42)- Żołnierz Armii Krajowej

Stanisław Markowski- łącznik Armii Krajowej z Kutna w trakcie wykonywania czynności organizacyjnych zginął w Kłodawie zastrzelony przez patrol żandarmerii niemieckiej. Zdarzenie miało miejsce w 29 maja 1942 roku nad Rgilewką na wysokości poczty.  Nazwisko poległego żołnierza znajduje się w „Wykazie osób rozstrzelanych i pomordowanych w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-45 z terenu miasta Kłodawa” autorstwa Kazimierza Kanioka znajdującym się w kronice ZBOWiD w Kłodawie. Pochowany na kłodawskim cmentarzu w tzw. „kwaterze niemieckiej’.  Staraniem działaczy ZBOWiD-u nazwisko poległego żołnierza wyryto w 1984 r. na płycie pamiątkowej u stóp pomnika na Placu Wolności.

więcej

Doktorostwo Helena i Adam MYSŁOWSCY

Adam Mysłowski urodził się 30 listopada 1847 roku w majątku Osmolice. Osmolice w XIX wieku należały do rodziny hrabiów Stadnickich, którzy władali nimi do 1944 roku. Akt urodzenia został sporządzony 4 grudnia 1847 roku w parafii Zemborzyce. Narodziny dziecka zgłosili: ojciec dziecka – Józef Mysłowski, lat 39, rządca dóbr Osmolice oraz Wojciech Wodzeński – wójt Krężnicy Jarej i Szczepan Wadowski. Matką dziecka była Marianna z Celińskich, lat 33. Dziecku na chrzcie nadano imiona Adam, Jędrzej . Jego chrzestnymi zostali Wojciech Wodzeński i Marianna (prawdopodobnie)Szweniewicz.

więcej