Marian Pińkowski (1915-1983)

Marian Pińkowski urodził się 8 września 1915 r. w Nowej Wsi koło Izbicy Kujawskiej. Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Przed wybuchem ll wojny światowej odbywał służbę wojskową w Poznaniu. W 1939 r. walczył w Armii "Poznań" pod dowództwem gen. Tadeusz Kutrzeby, m.in. w wielkiej bitwie nad rzeką Bzurą. Po kampanii wrześniowej dostał się razem z innymi żołnierzami do niemieckiej niewoli, z której uciekł.

więcej

Stanisław Szczeciński – dyrektor GOK, działacz kultury

Stanisław Szczeciński, syn Genowefy z Mroczków i Walentego, urodził się 27 listopada 1932 roku w Boleszczynie, powiat Turek. Miał brata bliźniaka – Jana i starszą siostrę Halinę. Matka była krawcową, a ojciec piekarzem. Czas okupacji rodzina przeżyła w Dąbiu. Ojciec został pochwycony przez Niemców, zaginął w nieznanych okolicznościach. Po wojnie został przyjęty do 2 klasy Szkoły Podstawowej w Dąbiu, którą ukończył w 1949 roku. Po ukończeniu szkoły podjął naukę zawodu fryzjera w Dąbiu. Jego mistrz był też muzykiem amatorem, grał na skrzypcach. Pozwalał Stanisławowi grać na skrzypcach, okazało się, że uczeń jest lepszym skrzypkiem niż fryzjerem. Nigdy nie pracował w swoim wyuczonym zawodzie.

więcej

Konstanty Stokowski (1839-1926), powstaniec styczniowy

Konstanty Stokowski urodził się 1 stycznia 1839 roku w Łączówce, był synem Rocha i Reginy z Brzozowskich.
Brał udział w powstaniu styczniowym w 24 roku życia. Przebyte w powstaniu przez Konstantego Stokowskiego drogi opierają się głównie na przypuszczeniach. Prawdopodobnie walczył w okolicach Koła i Konina, ostatecznie droga ta zakończyła się we wsi Rzgów koło Konina.

więcej

Stanisław Paluszewski (1875-1927), I Burmistrz w II Rzeczpospolitej Polskiej

syn Józefa i Antoniny ze Stegentów, urodził się 12 września 1875 roku we wsi Lubotyń. Po ślubie z Marianną Nowacką w 1901 roku małżonkowie początkowo zamieszkali w Łodzi. Paluszewscy mieli czterech synów. W 1910 r. rodzina przeprowadziła się do Kłodawy. Stanisław Paluszewski był szewcem, prowadził warsztat szewski w wynajętym mieszkaniu Łukomskich. w 1919 roku w Kłodawie złożył egzamin mistrzowski przed urzędem Starszych Zgromadzenia Szewskiego.

więcej