Stanisław Szczeciński – dyrektor GOK, działacz kultury

Stanisław Szczeciński, syn Genowefy z Mroczków i Walentego, urodził się 27 listopada 1932 roku w Boleszczynie, powiat Turek. Miał brata bliźniaka – Jana i starszą siostrę Halinę. Matka była krawcową, a ojciec piekarzem. Czas okupacji rodzina przeżyła w Dąbiu. Ojciec został pochwycony przez Niemców, zaginął w nieznanych okolicznościach. Po wojnie został przyjęty do 2 klasy Szkoły Podstawowej w Dąbiu, którą ukończył w 1949 roku. Po ukończeniu szkoły podjął naukę zawodu fryzjera w Dąbiu. Jego mistrz był też muzykiem amatorem, grał na skrzypcach. Pozwalał Stanisławowi grać na skrzypcach, okazało się, że uczeń jest lepszym skrzypkiem niż fryzjerem. Nigdy nie pracował w swoim wyuczonym zawodzie.

Podjął 3-letnią naukę w Szkole Instruktorów Teatrów Amatorskich w Łodzi. Jednocześnie ćwiczył grę na skrzypcach i akordeonie. Ukończył również Społeczne Ognisko Artystyczne, 2-letnie Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie i 3-letni Kurs dla Dyrygentów Amatorskich Zespołów Muzycznych w Poznaniu.

Pracę zawodową 1 grudnia 1956 roku w Wydziale Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kole jako starszy referent d/s amatorskiego ruchu artystycznego. W latach 1962-1976 był kierownikiem Miejskiego Klubu Kultury, a potem instruktorem Powiatowego Domu Kultury. W następnych latach kierował ośrodkami kultury w Babiaku, Izbicy Kujawskiej i Kłodawie. Pełnił funkcje dyrygenta chórów „Jutrzenka” i „Lutnia” w Kole, „Lira” w Dąbiu, z którymi odnosił duże sukcesy.

Po przeniesieniu się do Kłodawy był współzałożycielem Kłodawskiego Towarzystwa Kulturalnego i został szefem Gminnego Ośrodka Kultury. Organizował znane majówki „Relaks dla wszystkich”, turnieje szachowe, imprezy okolicznościowe. Jego żywiołem stała się muzyka i konferansjerka. Był długoletnim współpracownikiem zespołów ludowych w Bierzwiennie Krótkiej i Babiaku oraz współorganizatorem zespołu ludowego „Grzegorzewianki”. Założył czteroosobową kapelę w Kłodawie, z którą wielokrotnie występował.

Zmarł w Kłodawie w 2010 roku, w wieku 78 lat. Pochowany na kłodawskim cmentarzu.

Stanisław Szczeciński3

(„O nich należy pamiętać” Adam Grabowski, GOK -Kłodawa”)