Roch Szurgociński (1850-1938) – podporucznik Wojska Polskiego, uczestnik Powstania Styczniowego

Roch Szurgociński, syn Jakuba i Marianny z d. Rosiak urodził się w 1850 roku we wsi Kaleń, gm. Rdutów. Jako młody 14-letni chłopiec praktykujący u kowala w Folwarku Ciepliny (gm. Izbica) wstąpił do powstania. Był używany do czynności łącznikowych, bo jako młody chłopiec nie wzbudzał podejrzeń.
Przydzielony do grupy Taczanowskiego brał udział w potyczkach pod Uniejowem, Niewieszem, Skotnikami, Łęczycą, Łucynowem (pow. Koło), Jedwabną (pod Włocławkiem), gdzie został ranny w nogę odłamkiem granatu. Dostał się do niewoli, a następnie został zesłany w głąb Rosji pod Archangielsk. Tam przebywał 2 lata.

więcej

Teofil Szydłowski (1874–1957) propagator nowoczesnego rolnictwa, wójt gminy wiejskiej Kłodawa

Urodził się 31 stycznia 1874 r. w Dębinie w gminie Kłodawa. Po ukończeniu miejscowej szkoły elementarnej dokształcał się w domu z pomocą ojca i starszych braci.
Ukończywszy 18 lat rozpoczął pracę jako pisarz gospodarczy w majątku Niesiołowskich w Rycerzewie. W latach 1896–1900 służył w wojsku rosyjskim we Władykaukazie. Gdy wrócił z wojska, ojciec Teofila sprzedał gospodarstwo w Dębinie i zakupił dla syna 30-morgowe gospodarstwo w Cząstkowie. Młody rolnik w kolejnych latach wybudował dom i obiekty gospodarcze, spłacił kredyt i doprowadził ziemię do kultury.

więcej