Renowacje

Koło gminne Towarzystwa Samorządowego w Kłodawie we współpracy z historykami i regionalistami organizuje wizje lokalne na cmentarzu parafialnym. Stare zabytkowe groby są dokumentowane, co umożliwia wytypowanie tych, które wymagają renowacji w pierwszej kolejności. Członkowie koła współpracują z zarządcą cmentarza parafialnego. Wskazują oraz przygotowują do odnowienia również groby osób szczególnie zasłużonych dla lokalnej społeczności. Oprócz robót konserwatorskich prowadzone są prace porządkowe wokół grobów, w czym aktywnie pomaga liczne grono społeczników, a szczególnie członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kłodawie. Po sukcesie pierwszej zbiórki zorganizowanej 1 listopada 2014 roku sztab kwesty w pierwszej kolejności postanowił odrestaurować nagrobek Adama Rustejki Pieńkiewicza (†1879). lekarza i poety, który w ostatnich latach życia związany był z Kłodawą.

Prace konserwatorskie powierzono specjalistycznej firmie „Somar” Czyszczenie i Renowacja Budowli Marka Daszkiewicza, mającej w swym dorobku wiele udanych dokonań, związanych z odnawianiem i czyszczeniem zabytkowych obiektów.

Koszty renowacji, stosownie do wymaganego zakresu prac oraz kosztorysów wykonawczych, pokrywane są ze środków uzyskanych w ramach kwesty, a także pieniędzy pochodzących z darowizn i dotacji. Łączny koszt prac konserwatorkich wykonanych w 2015 roku wyniósł 7849,43 zł (w tym 4549,43 zł uzyskane w ramach kwesty 2014). W 2016 roku koszty renowacji wyniosły około 13 000,00 zł (w tym 7787,92 zł z kwesty 2015). W 2017 koszty renowacji wyniosły 23.000 zł. (w tym 8.056 zł. z kwesty w 2016r.).