Renowacje 2015

Renowacja pomnika Adama Rustejko Pieńkiewicza

Podczas zbiórki, która odbyła się 1 listopada 2014 roku zebrano 4549,43 zł. Umożliwiło to w 2015 roku przystąpienie do renowacji jednego z najstarszych nagrobków na kłodawskim cmentarzu, pod którym spoczywa Adam Rustejko Pieńkiewicz (†1879) zasłużony propagator kultury polskiej, lekarz i poeta. 

więcej

Renowacja kolejnych płyt nagrobnych

W 2015 roku odnowiono rówież płyty nagrobne: Wincentego Cygańskiego (†1886) – urzędnika pocztowego i ojca współzałożyciela kłodawskiej OSP, Franciszki Głuchowskiej (†1882), Walentego Witanowskiego (†1886). Łączne koszty renowacji wyniosły 7849,43 zł

więcej