Renowacje 2017

Renowacja najstarszego nagrobka na cmentarzu - rodziny Ochendalskich (Ignacy Ochendalski (+1845), Antonina Ochendalska z Jezierskich (+1859))

Renowacja nagrobka rodziny Ochendalskich.
- pogłębiono liternictwo
 - oczyszczono metodą niskociśnieniową
 - podniesiono cokół i obrócono literami do frontu
 - zdemontowano tablicę marmurową która to zamontowano na osobnym cokole betonowym
 - przekręcono też krzyż do frontu
 - wykonano opaskę z krawężników wraz z wypełnieniem kamieniami otoczakami
 - całość zabezpieczono płynem hydrofobowym
 - wykonano wylewki betonowe przed i za nagrobkiem

więcej

Renowacja grobu Doktorostwa Mysłowskich

W czerwcu 2017r. wykonano renowację grobu rodziny Mysłowskich (Adam Mysłowski +1912), w grobowcu spoczywa także ks. Józefat Domagała (+1972). Na grobowcu są umieszczone tablice upamiętniające księży: ks. Teofila Choynowskiego (+1941) i ks. Tadeusza Gabryelskiego (+1942) zamordowanych w Dachau, ks. Walentego Alberskiego (+1892).

więcej