Tablica upamiętniająca Stanisława Paluszewskiego

tablicasp

Towarzystwo Samorządowe w ramach działań przywracających pamięć zasłużonym kłodawianom ufundowało tablicę pamięci pierwszego burmistrza Kłodawy w II Rzeczypospolitej. Tuż przed dniem Wszystkich Świętych 2020 roku na grobie Stanisława Paluszewskiego zamontowano tablicę z krótką informacją o burmistrzu i zdjęciem. Zgody na umieszczenie na rodzinnym grobowcu udzieliła rodzina zmarłego, a tablicę wykonała i zamontowała firma Adama Ekerta.

więcej

Renowacja grobowca rodziny Niesiołowskich

24 września 2020 zostały zakończone prace renowacyjne przy grobowcu rodziny Niesiołowskich. Odebranie prac przez przedstawicieli IPN o. Poznań miało miejsce 14 września 2020 na kłodawskim cmentarzu.
Prace konserwatorskie przy renowacji nagrobka wykonała firma „Somar” Czyszczenie i Renowacja Budowli Marka Daszkiewicza. Było to możliwe przy wsparciu finansowemu Instytutu Pamięci Narodowej.
Przed przystąpieniem do prac Prezes Towarzystwa Samorządowego Ireneusz Niewiarowski podjął skuteczne starania o uzyskanie statusu grobu Ferdynanda Niesiołowskiego za grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski co otworzyło drogę do sfinansowania renowacji przez Instytut Pamięci Narodowej.

więcej