Tablice upamiętniające mieszkańców gminy Kłodawa

tablice 1

Towarzystwo Samorządowe kontynuuje projekt "Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej". Wystawa zorganizowana w 2020 roku od sierpnia do października, przybliżyła 28 sylwetek uczestników wojny z Kłodawy i bliskiej okolicy. TS w dalszym ciągu zabiega o pozyskanie nowych informacji o kolejnych bohaterach tej wojny. Pokłosiem wystawy są tablice upamiętniające tych bohaterów. Z inicjatywą przygotowania pamiątkowych kart biograficznych wystąpił Ireneusz Niewiarowski,

W efekcie współpracy Towarzystwa Samorządowego z Marleną Cieniecką i Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminą Kłodawa powstało pięć tablic pamiątkowych. Trafiły one wraz z katalogami wystawy do szkół podstawowych w Bierzwiennie Długiej, w Górkach i w Lubońku, oraz do świetlic wiejskich w Bierzwiennie Krótkiej i w Krzykosach. Przekazanie tablic miało miejsce 17 lutego 2021 w GOK-u w Kłodawie. 

Wcześniej z inicjatywy radnego Grzegorza Siwińskiego, mieszkańca Pomarzan Fabrycznych podobne tablice zawisły w świetlicy wiejskiej i w wiacie przystankowej tej wsi.

Jednocześnie w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w GOK w Kłodawie udostępnione są dla chętnych katalogi z wystawy.

Ireneusz Niewiarowski publicznie przedstawił prośbę i propozycję nadania imienia Józefa Jakubowskiego Szkole Podstawowej w Górkach.

Józef Jakubowski był kierownikiem tej szkoły w latach 1934-1939 i 1945-1953, organizował konspirację w Kłodawie w okresie II wojny światowej, był więźniem obozów koncentracyjnych i oczywiście walczył z bolszewikami w 1920-1921.

 

tablice 2

tablice 3

tablice 4

tablice 5

tablice 6

(fot. nr 5 – strona SP w Górkach).