Idea i początki kwesty

W Dniu Wszystkich Świętych 2014 roku na kłodawskim cmentarzu parafialnym nie tylko wspominaliśmy najdroższych zmarłych oraz świętych, ale po raz pierwszy mogliśmy uczestniczyć w zbiórce funduszy na ratowanie zabytkowych nagrobków oraz grobów osób zasłużonych dla lokalnej społeczności.

Z inicjatywą kwesty wystąpił ówczesny senator RP Ireneusz Niewiarowski. W celu sprawnego przygotowania zbiórki zwrócono się o pomoc do Towarzystwa Samorządowego znanego z wielu obywatelskich inicjatyw również w naszej gminie. Zbiórka została zarejestrowana i przeprowadzona według nowych uproszczonych zasad. Towarzystwo Samorządowe zgłosiło kwestę na portalu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, gdzie została zarejestrowana 21 października 2014 r. pod numerem 2014/1101/OR. Na zgłoszeniu dostępnym do wglądu poprzez stronę internetową www.zbiórki.gov.pl w rubryce cele zbiórki zapisano: renowacja zabytkowych nagrobków lub nagrobków osób zasłużonych. Zaznaczono również, że zbiórka dotyczy zadań w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a jej spodziewane efekty dotyczą m.in. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Towarzystwo Samorządowe zadbało również o odpowiednią promocję kwesty w lokalnych mediach, przygotowało również okolicznościowe ulotki prezentujące cele zbiórki, zawierającej informacje o terminie i sposobie jej przeprowadzenia oraz numerze konta zarezerwowanym dla kwesty przez kłodawski oddział Banku Spółdzielczego w Witkowie. Zadbało również o odpowiednie narzędzia dla biorących udział w zbiórce wolontariuszy w postaci efektownych puszek.

Sztab kwesty złożony z wolontariuszy każdego roku korzysta z gościnnej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie. Organizatorzy zbiórki spotykają się z wieloma wyrazami sympatii dla tej szczytnej inicjatywy ze strony mieszkańców Kłodawy oraz przyjezdnych, którzy odwiedzają groby swoich bliskich.

W 2015 roku zbiórka została zarejestrowana na portalu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod numerem 2015/3993/OR już jako zbiórka permanentna, tzn. bez określenia terminu zakończenia.