Józef Byszewski (1787-1841)

Żołnierz, patriota, ziemianin.
Właściciel dóbr Krzewata koło Kłodawy - uczestnik kampanii napoleońskiej, dowódca pułku ułanów podczas powstania listopadowego. Co wiemy o postaci uhonorowanej żelaznym pomnikiem, który stoi przy kościele parafialnym w Kłodawie, a co pozostaje zagadką?
Józef Byszewski, urodził się w 17 marca 1787 roku w Krzewacie koło Kłodawy. Był synem Franciszka Byszewskiego, dziedzica Krzewaty oraz Tekli z Potockich (herbu Lubicz), córki Maksymiliana Potockiego pułkownika kawalerii narodowej i Katarzyny z Łętkowskich. Ojciec Józefa, Franciszek Byszewski (herbu Jastrzębiec), był majorem kawalerii narodowej, uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku oraz w powstaniu kościuszkowskim 1794 r., w którym zginął. Tekla Potocka wyszła w 1802 roku powtórnie za mąż za Ignacego Konopnickiego. Zmarła w 1808 r.

więcej

Ks. kanonik Walenty Alberski proboszcz kłodawski w latach 1844 –1892

Walenty Alberski przyszedł na świat w rodzinie mieszczańskiej 12 lutego 1807 r. w Jedlińsku w powiecie radomskim. Kształcił się w szkołach wojewódzkich radomskich do 1827 r. Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia w 1830 r. po ukończeniu seminarium duchownego Św. Krzyża w Warszawie, następnie do 1840 r. był wikariuszem w kolegiacie łowickiej.

więcej

Wspomnienie o Doktorze Edwardzie Chmieleckim

Doktor Edward Chmielecki urodził się 9 sierpnia 1930 roku w miejscowości Kolonia Spędoszyn, powiat Poddębice. W 1951 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim  Akademii Medycznej w Łodzi. Po jej ukończeniu w 1957 roku podjął pracę na terenie Powiatu Kolskiego Przychodni Rejonowej w Kłodawie. Z tą miejscowością i terenem powiatu kolskiego Doktor Edward Chmielecki związał się do końca swej pracy zawodowej, a także do końca swojego życia.

więcej