Renowacja grobowca rodziny Woltersdorfów na cmentarzu ewangelickim

Projekt wykonano na podstawie Programu prac konserwatorskich przy grobowcu rodziny Woltersdorfów znajdującym się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Bierzwiennej Długiej koło Kłodawy, przygotowanego przez Małgorzatę Marszałek i Roberta Szewczyka w 2021 r. oraz zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

więcej

Renowacja grobu Weterana Walk o Niepodległość Edwarda Woltersdorfa i jego rodziny

W miesiącu lipcu 2023 zakończono prace konserwatorskie na podstawie „Programu prac konserwatorskich przy grobowcach Ryszarda i Edwarda Woltersdorfa znajdujących się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Bierzwiennie Długiej Koło Kłodawy” przygotowanego przez Roberta Szewczyka w maju 2022. Prace konserwatorskie, restauratorskie i badania przy zabytku były prowadzone zgodnie z pozwoleniami gdyż cmentarz ewangelicki figuruje w rejestrze zabytków.

więcej