Ksiądz Prałat Józef Frątczak (1923-2013)

Józef Tadeusz Frątczak, syn Teofili z Kozłowskich i Stanisława, urodził się 19 lutego 1923 roku w Kłodawie. Tego samego roku, 11 marca, otrzymał sakrament chrztu w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodawie.
Uczęszczał do 7-klasowej szkołę powszechnej w rodzinnej Kłodawie, po ukończeniu której pobierał nauki w Gimnazjum im. Długosza we Włocławku. Po roku nauki przeniósł się do nowo otwartego Gimnazjum im. Piusa X. Edukację przerwała wojna. W czasie okupacji pracował w zawodzie fryzjera. Po wojnie kontynuował naukę, w 1946 roku otrzymał świadectwo ukończenia czterech klas („mała matura”), a w 1947w Liceum im. Jana Długosza uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Seminarium ukończył i 15 czerwca 1952 roku w katedrze włocławskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa sufragana Franciszka Korszyńskiego.
Przez 2 lata był wikariuszem, m. in. w Michelinie, Kowalu i krótko w Koninie. W latach 1957-1977 pełnił urząd administratora, a później proboszcza parafii Siniarzewo w dekanacie nieszawskim. Od 1977 roku przez 6 lat proboszczował w parafii Skulsk.
16 grudnia 1982 roku biskup włocławski w dowód uznania za właściwa postawę kapłańską i gorliwą pracę duszpasterska przyznał mu prawo używania Rokiety i Mantoletu.
W 1983 roku ks. Frątczak objął parafię Wszystkich Świętych w Sieradzu. W kolejny dowód uznania 3 października 1984 roku został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Bazyliki Kolegiaty Kaliskiej. Od 1985 roku pełnił obowiązki dziekana dekanatu sieradzkiego I. 11 kwietnia 1993 roku został mianowany przez ks. biskupa Bronisława Dembowskiego prałatem kustoszem Kapituły Sieradzkiej.
Przeniesiony na emeryturę 26 czerwca 1998 roku zakończył funkcję dziekana dekanatu sieradzkiego i urząd proboszcza w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. W 1999 roku, będąc już na emeryturze został odznaczony godnością Kapelana Ojca Świętego. O 2005 do 2008 roku biskup włocławski mianował go Ojcem Duchownym dekanatu sieradzkiego I.
Ks. Józef Frątczak zmarł 3 stycznia 2013 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu i parafii Ducha Świętego we Włocławku Michelinie. Ks. Frątczak został pochowany na cmentarzu we Włocławku Michelinie.

ks l frondczak


(„Ksiądz Prałat Józef Frątczak 1923-2013. W służbie Bogu i ludziom” Jan Hołubowicz, wycinki prasowe)


KONTAKT – Wiesław Frątczak naprzeciwko starego młyna, tel.: 513 132 645.
Zwoliński katyńczyk to brat ojca Jana Zwolińskiego budowlańca. Ur. się przy ul. Św. Ducha chatka koło Belczyka.