Stanisław Paluszewski (1875-1927), I Burmistrz w II Rzeczpospolitej Polskiej

syn Józefa i Antoniny ze Stegentów, urodził się 12 września 1875 roku we wsi Lubotyń. Po ślubie z Marianną Nowacką w 1901 roku małżonkowie początkowo zamieszkali w Łodzi. Paluszewscy mieli czterech synów. W 1910 r. rodzina przeprowadziła się do Kłodawy. Stanisław Paluszewski był szewcem, prowadził warsztat szewski w wynajętym mieszkaniu Łukomskich. w 1919 roku w Kłodawie złożył egzamin mistrzowski przed urzędem Starszych Zgromadzenia Szewskiego.

W 1919 r. Stanisław Paluszewski był członkiem Rady Miejskiej w Kłodawie i we wrześniu 1919 r. został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej. W latach 1920-1925 trwały nasilone starania o odzyskanie praw miejskich odebranych Kłodawie przez władze Rosji carskiej w 1867 r. Prawa miejskie zostały przyznane przez Radę Ministrów R.P. 25 czerwca 1925 r., pierwszym burmistrzem Kłodawy został dotychczasowy przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Paluszewski. Funkcję tę sprawował do swojej śmierci.

W latach 1919-1925 prowadzono prace związane z budową linii kolejowej Kutno-Strzałkowo, uruchomiono pierwszy pociąg osobowy. W latach 1919-1922 działał w Kłodawie szpital zakaźny, przytułek dla bezdomnych i łaźnia miejska. Wyremontowano mosty na rzece Rgilewce przy ul. Łęczyckiej i przed cmentarzem. W 1926 roku rozpoczęto prace związane z elektryfikacją miasta, komasacją gruntów miejskich i melioracją pól.

Stanisław Paluszewski zmarł 18 listopada 1927 roku w wieku 52 lat i został pochowany na cmentarzu parafialnym.

 

2. stanisław paluszewski